ESPERTO DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ POTANSİYEL YÖNETİCİ ADAYLARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ
(KVKK AYDINLATMA METNİ)

Esperto Danışmanlık Limited Şirketi’ne yaptığım bu başvuru ile olası tüm iş görüşmelerinde, açık ve olası iş fırsatlarının tüm işe alım değerlendirmelerinde esas olmak üzere; tarafıma ait kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin (üye olunan dernek bilgisi, ceza mahkûmiyeti veya güvenlik tedbirleri vb.) ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak üçüncü kişilerin işe alım taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla işlenmesine, yurt içi ve yurt dışında kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun ülkelerde saklanmasına ve kanunlarda belirtilen süre boyunca muhafaza edilmesine, yönetici arayan müşterileriniz olan tüm gerçek ve tüzel kişilerle herhangi bir sınırlama olmaksızın paylaşılmasına açık muvafakatim olduğunu kabul ve beyan ederim. Esperto Danışmanlık, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 17 Maddesi uyarınca izinli Özel İstihdam Bürosu sıfatı ile faaliyetlerini yürütmekte olduğunu ve buna bağlı olarak bir takım yükümlülükleri bulunduğunu, işbu yükümlülükleri uyarınca, gerçekleştirdiği işe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin olarak hizmet sunduğu müşterinin SGK numarası ile yerleştirme yaptığı adayın TC Kimlik numarası, eğitim bilgileri ve işe giriş tarihini bildirerek, bağlı olduğu İşkur Hizmet Merkezi’ne gerekli yasal raporlamayı yapmak zorunluluğu olduğunu ve işe yerleştirilmem durumunda Esperto’nun talebi ile TC Kimlik numarası ile gerekli diğer bilgileri veya belgeyi derhal Esperto ile paylaşacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.